Realizovana Konsultativna radionica i Diskusioni forum „Budi u toku“
Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) realizovao je u četvrtak, 31. oktobra 2013. godine Konsultativnu radionicu i Diskusioni forum „Budi u toku“, kao završne aktivnosti u okviru projekta “U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih standarda i vrednosti u Beogradu” koji podržava Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda.
Konsultativna radionica i Diskusioni forum „Budi u toku“
Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda Vas pozivaju na Konsultativnu radionicu i Diskusioni forum koji su posvećeni unapređenju saradnje i poboljšanju komunikacije između organizacija civilnog društva (OCD) i lokalne samouprave na teritoriji grada Beograda.
Održan Obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“
Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) realizovao je Obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“ za predstavnike/ce organizacija civilnog društva u okviru projekta „U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti u Beogradu“ koji se sprovodi uz podršku Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda od 19 – 20. juna 2013. godine
Održana prva Konsultativna radionica u okviru projekta “U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih standarda i vrednosti u Beogradu”
Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda organizovali su u petak, 31. maja 2013. godine prvu u nizu Konsultativnih radionica na temu „Unapređenje saradnje i poboljšanje komunikacije između organizacija civilnog društva i lokalne samouprave“ u Velikoj sali Skupštine opštine Stari grad u okviru pratećeg programa Petog Sajma organizacija c